Pemasangan Paving Block Halaman Mesjid

3 09 2008

Alhamdulillah pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana Pesantren Al-Muhajir telah memasuki tahap ke 3 (ketiga) setelah tahap 1 (pertama) menyelesaikan renovasi Madrasah Diniyah kemudian tahap ke 2 (kedua) membangunan bangunan TK Islam Al-Munaa. Semua ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang telah berpartisipasi sehingga pembangunan tahap demi tahap dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah mengganti apa yang mereka keluarkan dengan yang lebih baik. Amin
Baca entri selengkapnya »